ی. دسامبر 4th, 2022

استفاده از فناوری واقعیت افزوده در جام جهانی فوتبال برای دسترسی به آمار بازی

کلیه تماویان حاضر در بازی های جام جهانی می توانند با استفاده از اپلیکیشن فیفا پلاس و قابلیت واقعیت افزوده آن از تمامی اطلاعات بازی مانند آمار بازیکنان، باز پخش…