چ. اکتبر 4th, 2023

جدیدترین مطالعه انجام شده روی فعالیت های مغزی نشان می دهد تمرینات وزنه برداری و فعالیت های تقویت عضله می تواند خطر مرگ را کاهش دهد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، تحقیقات اخیر رابطه بین فعالیت های بدنی و خطر مرگ را نشان می دهد. این مطالعات نشان می دهد برخی تمرینات تقویت عضله مانند وزنه برداری به مدت ۳۰ تا ۶۰ دقیقه در یک هفته باعث کاهش خطر مرگ خواهد شد.

محققان ژاپنی در تحقیقات اخیر خود بررسی هایی را روی عادات ورزشی و ارتباط آن با سلامتی انجام دادند که شامل بررسی ۱۶ مطالعه بوده است. یکی از مطالعات بررسی فعالیت های تقویت عضله صدها هزار زن و مرد بین ۱۸ تا ۹۷ سال بود.

این تحقیق به بررسی تاثیر فعالیت های تقویت کننده عضلهروی خطر مرگ و میر پرداخته بود.  زیرا این فعالیت ها خطر مرگ کمتری به دنبال دارد.اما محققان تلاش کردند تا میزان واقعی و ایده آل آن را نیز بدست آورند. به گفته محققان تنها در صورت داشتن ۳۰ تا ۶۰ دقیقه فعالیت تقویت عضله در طول هفته خطر مرگ تا ۲۰ درصد کاهش می یابد.

این تمرینات می تواند شامل وزنه برداری تمرینات باند مقاومت شنا دراز و نشست و اسکولا باشد. این محققان مدعی شدند در صورت انجام چنین فعالیت هایی در طول هفته به مدت ۶۰ دقیقه خطر دیابت نیز بطور چشمگیری کاهش می یابد.

دسترسی به دیگر خبرها در اخبار فناوری آک تک.