پ. نوامبر 30th, 2023

مدارگرد هندی ها به نام چانداریان ۲ طی مأموریتی برای کاوش در ماه میزان سدیم سطح این قمر را اندازه گیری میکند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، میزان سدیم موجود در ماه نسبت به زمین کاهش یافته است. این عنصر فرار یک لیتوفیل محسوب میشود که همانند ردیاب می تواند تاریخ عناصر فرار را در اجرام سیاره ای مشخص کند. احرامی مانند منظومه های فراسیاره ای همگی دارای عنصر سدیم هستند.

پیش از این میزان فراوانی سدیم موجود در خاک ماه توسط نمونه های آورده شده در ماموریت های آپولو، لونا و چانگ ای ۵ بررسی شده بود. اکنون چانداریان ۲ توانست با کمک ابزار طیف سنج پرتو ایکس خود به نام Class این فراوانی را نقشه برداری کند. این ابزار دارای حساسیت و عملکردی عالی است بطوریکه توانست نشانه های وجود سدیم را بطور واضح نشان دهد.

این اتم های سدیم می توانند در اثر باد خورشیدی و نور فرابنفش از سطح ماه دور شوند. داده های بدست آمده اخیر نشان می دهد میزان سدیم در طول روز نسبت به شب متفاوت است. این عنصر قلیایی که در جو نازک ماه نیز وجود دارد به عنوان یک ویژگی جالب مورد توجه دانشمندان است. حتی با تلسکوپ های زمینی نیز تصاویری از درخشش سدیم در جو ماه به ثبت رسیده است.

دسترسی به دیگر خبرها در اخبار فناوری آک تک.