پ. نوامبر 30th, 2023

موشک ژاپنی که وظیفه ارسال ماهواره نوآورانه این کشور را بر عهده داشت، نتوانست این ماموریت را به پایان برساند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، ژاپن قصد داشت اولین پرتاب مداری سال ۲۰۲۲ را در روز سه شنبه از مرکز فضایی اووینورا انجام دهد. این ماموریت با عنوان نمایش فناوری ماهواره نوآوری ۳ انجام گرفت. گزارش این پرتاب با کمک آژانس هوافضای ژاپن انجام شد.

مراحل اول و دوم پرتاب این موشک با موفقیت انجام شد. اما در مرحله بعد ایجاد مشکل باعث شد تا تیم مهندسی این ماموریت با فعال کردن سیستم پایانی، موشک را منهدم کنند. ماهواره ژاپنی به نام Raise3 قرار بود همراه با یک محموله ۱۱۰ کیلوگرمی در مدار قرار بگیرد.

دو پیشران آزمایشی در این محموله قرار داشت. یکی از آنها برای پروژه استفاده از آب به جای سوخت توسعه داده شده بود. دیگر اجزای این محموله شامل فناوری لازم برای بازگرداندن ماهواره به زمین، یک مولد نیرو برای بکارگیری در فضا، فناوری مربوط به مخابرات و یک گیرنده نرم افزاری بود. همراه این موشک پنج تاسواره نیز پرتاب شد. این موشک تاکنون ۶ پرتاب انجام داد که این پرتاب اولین شکست آن محسوب میشد. دیگر پرتاب های آن مربوط به سالهای گذشته با موفقیت همراه بود.

دسترسی به دیگر خبرها در اخبار فناوری آک تک.