د. فوریه 6th, 2023

محققان برای حل معمای چگونگی انتقال آب از فضا به زمین روش جدیدی را ابداع کرده اند. آنها قصد دارند بفهمند آیا آب از طریق یک شهاب سنگ از فضای به زمین منتقل شده است یا خیر.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، سنگ های فضایی که روی زمین پیدا شده اند می توانند به محققان کمک کنند تا در مورد پیدایش آب در زمین و چگونگی انتقال آن از فضا به زمین به نتایج مهمی برسند.

شهاب سنگ ها در واقع بخشی از جرم های بزرگتر مانند سیارک ها و یا دنباله دارها هستند. این فرضیه وجود دارد که دنباله دارهای خارج از منظومه شمسی پس از برخورد، خرده سنگ های حاوی آب را روی زمین در حال تولد جا گذاشته باشند.

یک گروه پژوهشی قصد دارند تا برای حل این معما از روشی جدید استفاده کنند. در این روش از اشعه ایکس و تصویربرداری نوترونی استفاده میشود. بدین ترتیب می توان درون یک شهاب سنگ را بررسی کرد. به گفته آنها با استفاده از این روش مواد حامل هیدروژن و یا حضور آن آشکار خواهد شد و از این طریق بتپان به وجود آب در منظومه شمسی اولین پی برد.

از این روش می توان به عنوان نوعی سی تی اسکن ارتقا یافته نام برد. اشعه ایکس و پرتوهای نوترونی به محققان کمک می کند تا از مواد معدنی و سایر عناصر موجود در شهاب سنگ باخبر شوند. وجود هیدروژن درون این سنگ ها نشان دهنده این موضوع است که در این شهاب سنگ ها زمانی حاوی یخ آب بوده اند.

این محققان به دنبال نوعی ویژه از آب درون شهاب سنگ ها هستند. این نوع به آب سنگین معروف است و در آن هر اتم هیدروژن دارای یک نوترون اضافی است که هیدروژن را به دوتریوم تبدیل می کند.

دسترسی به دیگر خبرها در اخبار فناوری آک تک.