ج. مارس 24th, 2023

موشک الکترون متعلق به شرکت راکت لب به همراه سه ماهواره فرکانس رادیویی تجاری از مرکز پرواز والوکس در خاک آمریکا پرتاب شد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری تکنا، نخستین پرتاب از خاک آمریکا برای موشک الکترون راکت لب در تاریخ ۲۴ ژانویه انجام شد. در این پرتاب ماهواره فرکانس رادیویی مربوط به شرکت HawkEye 360 نیز قرار داشت.

البته پرتاب این موشک برای سال ۲۰۲۰ برنامه ریزی شده بود. اما به دلیل مشکل در ارائه سیستم خاتمه پرواز خودکار ناسا این تاخیر برای سالها به وجود آمد. سیستم ناسا مربوط به یک نرم افزار ایمنی خودکار است که با هدف تصحیح انحراف از مسیر موشک ها برنامه ریزی شده است.

دیوید پیرس، مدیر مرکز پرواز والوکس در این مورد می گوید: ناسا به دلیل کشف خطاهای بسیار در نرم افزار مورد نظر به زمان بیشتری برای اصلاح و آزمایش آن نیاز داشت. در اواسط دسامبر سال گذشته نیز این مشکل برطرف شد و تاخیر در پرتاب آن تاکنون به دلیل شرایط بد آب و هوایی بوده است. این نخستین پرتاب موشک از خاک آمریکا است که به یکی از سه ماموریت برنامه ریزی شده برای شرکت HawkEye 360 تعلق دارد. در این پرتاب مجموعه‌ای از ماهواره های کوچک برای نظارت فرکانس رادیویی ارسال شد. راکت لب طی قراردادی باید ۱۵ ماهواره شرکت HawkEye 360 را تا سال ۲۰۲۴ به مدار ارسال کند.

دسترسی به دیگر خبرها در اخبار فناوری آک تک.