پ. نوامبر 30th, 2023

تحقیقات اخیر دانشمندان نشان می دهد بدن انسان‌ها در زمستان به خواب بیشتری نیاز دارد. به گفته محققان اکنون تنبل خطاب کردن برخی افراد در زمستان ممکن است حقیقت داشته باشد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، در پژوهش دانشمندان مشخص شد انسان ها نیز مانند برخی از پستانداران در زمستان به خواب بیشتری نیاز دارند. اگر چه انسانها در این فصل به خواب زمستانی نمی روند اما به خدای بیشتری نیاز دارد. طبق گزارش منتشر شده توسط گاردین خواب افراد در زمستان بیشتر در حالت REM قرار دارد.

این تحقیقات همچنین نشان می دهد انسان ها در زمستان یکساعت بیشتر می خوابند. اگر چه این افزایش ساعت خواب چندان انار چشمگیری محسوب نمیشود. به گفته محققان مدت خواب REM در زمستان نسبت به تابستان حدود نیم ساعت بیشتر است. البته میزان خواب عمیق در پاییز دچار کاهش میشود. این تحقیق همچنین نشان می دهد خواب انسان در فصل های مختلف نیاز به اصلاح دارد. رفتار خواب فصلی در تمام موجودات در زمین وجود دارد. این موضوع در مرد انسان نیز صدق می کند. اگر چه این تغییرات چندان احساس نمی‌شود اما تنظیمات فیزیولوژیکی بدن تغییر می کند.

دکتر دیتر کلنز در این مورد می گوید: در تمامی کشورها باید با توجه به فصل اصلاحاتی در خواب از نظر زمان بندی صورت گیرد. بدین ترتیب نیاز خواهد بود تا ساعات مربوط به شروع کلاس درس و ساعات کاری تغییر کند.تلیاع این تغییرات مربوط به خواب روی افراد سالم مشاهده می‌شود. این تغییرات روی افراد سالن تاثیر بیشتری دارد.

دسترسی به دیگر خبرها در اخبار فناوری آک تک.