ج. مارس 24th, 2023

کشف دو‌سکل تازه از آب شور یخ زده توسط محققان می تواند تغییرات زیادی در علم شیمی ایجاد کند. با توجه با داده های جدید محققان می توانند معماهای تاریخی مربوط به قمرهای یخی منظومه شمسی را کشف کنند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، به گفته محققان اتم ها در کلرید سدیم مرطوب یعنی همان آب شور یخ زده پس از قرارگیری در برابر فشار بالاتر و دمای پایین تر نسبت به طبیعت تغییر شکل داده و به شکلی متفاوت از از آنچه تاکنون دیده شده در می آیند. در ساختار جدید مولکول های آب بیشتر از مولکول های نمک است.

با کشف جدید می توان دلیل آبکی بودن سطح قمر اروپا، بکی از قمرهای مشتری را توجیه کرد. باپتیست جورنو، متخصص فضا و زمین در دانشگاه واشنگتن در این باره می گوید: در حالی که شناخت ما از نمک و آب در زمین بسیار زیاد است اما اطلاعاتی از سدیم در سیارات دیگر در دست نیست. این در حالیست که در بسیاری از سیارات شبیه به زمین ترکیبات بسیار سمی تر هستند. اکنون باید اطلاعات خودمان درباره شناخت مواد معدنی که مربوط به قرن ۱۸۰۰ می باشد را بار دیگر به روز کنیم البته این بار در فشار بالاتر و دمای پایین تر که هیجان انگیز است.

هنگام یخ زدن آب و نمک در دمای پایین، ساختاری به نام هیدرات تشکیل میشود که شبکه ای محکم است. این ساختار در زمین تنها یک شکل دارد. در حالیکه در قمرهایی مانند قمر اروپا و گانیمید از مشتری شواهدی از وجود دو ساختار مشاهده شده است. زیر سطح یخی این قمرها اقیانوس هایی با موادی در حال تحمل دمای پایین و فشار بالا وجود دارد. محققان با آزمایش این شرایط متوجه شدند دو ساختار برای نمک و آب بوجود می آید.

دسترسی به دیگر خبرها در اخبار فناوری آک تک.