ج. مارس 24th, 2023

مطالعه جدید دانشمندان نشان می دهد رابطه مستقیمی بین آلودگی هوا و پوکی استخوان وجود دارد. آلودگی هوا سرعت از دست دادن استخوان ها در اثر پوکی استخوان را افزایش می دهد. در اثر پوکی استخوان احتمال شکستگی آن نیز افزایش می یابد.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پوکی استخوان در افراد مین و زنان یائسه بیشتر دیده میشود. محققان اخیرا در مطالعه ای جدید که حدود ۶ سال طول کشید به رابطه نگران کننده آلودگی هوا و پوکی استخوان پی بردند. آنها در این مطالعه ۹۰۴۱ زن یائسه را از نظر تراکم مواد معدنی در استخوان مورد بررسی قرار دادند.

در این مطالعه مشخص شد در اثر آلودگی هوا تراکم استخوانی در بخش هایی مانند گردن، ستون فقرات و لگن بطور چشمگیری کاهش می یابد. دیدیر پرادا، دانشمند زیست پزشک از دانشگاه کلمبیا در مورد این مطالعه می گوید: در این مطالعه نشان داده شد که یکی از عوامل خطرناک در از دست دادن استخوان ها کیفیت پایین هوا است.

پیش از این نیز محققان در مطالعات قبلی خود به ارتباط بین از دست استخوان و آلودگی هوا پی برده بودند. اما این بار این مطالعه تمرکز بیشتری روی نیتروژن و ستون فقرات داشته است. محققان می گویند با رشد ۱۰ درصدی این آلودگی طی ۳ سال تراکم استخوانی ستون فقرات نیز ۱.۲۲ درصد کاهش یافته است. آنها معتقدند این مشکل به دلیل مرگ سلول های استخوانی بوجود می آید.

پرادا در این مورد می گوید: شواهدی در دست است که نشان می دهد اکسیدهای نیتروژن به عنوان عامل اصلی آسیب استخوانی محسوب میشود. همچنین برای نخستین مشخص شد که ستون فقرات مستعدترین مکان برای ایجاد این آسیب است.

دسترسی به دیگر خبرها در اخبار فناوری آک تک.