ج. مارس 24th, 2023

محققان با الهام از بازوی اختاپوس ربات های نرم توسعه می دهند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، بازوهای اختاپوس می توانند بطور آزادانه تمامی حرکات پیچیده از قبیل گرفتن اجسام و خریدن را انجام دهند. به همین دلیل محققان سعی دارند تا با الهام از این موجود در طبیعت شناسایی سازماندهی پیچیده عضلات داخلی آن برای ساخت ربات نرم استفاده کنند.

پروژه محققان به رهبری پراشانت مهتا و مانیا گازولا در دانشگاه ایلی نوی انجام گرفت. محققان برای این پروژه یک مدل دقیق فیزیولوژیکی از بازوهای شبیه سازی شده ایجاد کردند. به گفته این دو محقق مدل ساخته شده اولین مدل در جهان محسوب میشود که می تواند برای طراحی ربات های نرم در آینده چارچوبی را ارائه کند. بازوهای اختاپوس دارای قابلیت های فراوانی است و از مدت ها پیش تاکنون محققان به دنبال الهام از مکانیزم آن بوده اند. ربات های نرم می توانند به انجام وظایف پیچیده مانند کار در محیط های بدون ساختار، کارکرد ایمن و کار در بخش ها مختلف از کشاورزی تا جراحی بپردازند.

هنگ شنگ چانگ، از نویسندگان این مطالعه در این مورد می گوید: ساخت بخش های نرم مانند بازوی اختاپوس در یک ربات بخش چالش برانگیز مدل سازی و کنترل محسوب میشود. درون این بازوها سه دسته عضلات طولی، عرضی و مورب قرار دارند که باعث تغییر حالت بازو میشوند. به همین دلیل این بازوها می توانند نسبت به انواع دیگر خود به راحتی و آزادانه حرکت کنند.

دسترسی به دیگر خبرها در اخبار فناوری آک تک.