پ. نوامبر 30th, 2023

تحقیقات اخیر نشان می دهد انسان ها در حال انجماد بیماری های خود در ارتفاعات تبت است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، سالانه حدود ۸۰۰ کوهنورد به اورست صعود می کنند. اما در این صعود اتفاقاتی غیرمنتظره وجود دارد. اگرچه صعود به اورست با ارتفاع ۸۸۴۸ متر می تواند بسیار جذاب باشد اما در حال حاضر بلندترین قله جهان از زباله هایی مانند سیلندر اکسیژن، چادرها، مدفوع انسان و حتی اجساد انسان پر شده است.

البته همه آنچه که کوهنوردان در این قله برجای می‌گذارند به همین چیزها محدود نمیشود. اخیرا مطالعه ای روی میکروارگانیسم های این ارتفاعات انجام گرفته که نشان می دهد تنوع کمی از باکتری ها، پروتیست ها و قارچ ها را نشان می دهد که در واقع اجساد این کوهنوردان در حال صعود به عنوان یک فریزر عمیق برای آنها خواهد بود. به همین دلیل این میکروارگانیسم ها تا دهه ها و شاید قرن ها در این منطقه باقی خواهند بود. البته اعتقاد برای ماست که شرایط محیطی بسیار خشن در این ارتفاعات بسیاری از میکروارگانیسم ها نمی توانند به زندگی خود ادامه دهند. آنچه که موجب حیرت دانشمندان شد یک میکروارگانیسم به نام استافیلوکوکوس است که به عنوان باکتری آغلب در دهان، بینی و پوست وجود دارد. این باکتری در این دما زنده و خاموش می ماند.

استیون اشمیت، از نویسندگان ارشد آن مطالعه در مورد آن گفته است: با توجه به پژوهش های اخیر ممکن است در قمرهای سرد نیز حیات وجود داشته باشد. بنابراین باید مراقب بود تا به آنها آلوده نشویم.

نمونه های جمع آوری شده از این ارتفاع نشان دهنده بالاترین ارتفاع با احتمال وجود میکروب است که باید میکروارگانیسم های کشف شده از نظر توالی یابی مورد بررسی قرار گیرند.

دسترسی به دیگر خبرها در اخبار فناوری آک تک.