د. سپتامبر 25th, 2023

یک مهندس ارشد تیم پشتیبانی از بالگرد نبوغ گفته است این بالگرد در ششمین روز سکوت خود قرار دارد و این سکوت باعث نگرانی اعضای تیم شده است.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، تیم پشتیبانی بالگرد نبوغ اعلام کردند این بالگرد ۶ روز از ماه آوریل را در سکوت گذرانده و نگرانی های این تیم از دو ماه پیش اغاز شده است.

تراویس براون، مهندس ارشد در پروژه نبوغ در توییت خود اعلام کرد نبوغ ۶ روز اول آوریل را در سکوت گذراند. از زمان آغاز زمستان در دهانه جیزرو این بالگرد در حالت زنده ماندن در شب قرار داشت.

قرارگیری در این حالت بیداری نبوغ در روز را در حالتی تردید آمیز قرار می داد. همین موضوع برنامه ریزی آن را سخت کرده بود. به گفته این کارمند آزمایشگاه پیشرانش جت ناسا تاکنون طی ۷۰۰ روز مریخی که کنترل بالگرد در اختیار تیم پشتیبانی قرار داشت یک بار هم خاموشی کامل رادیویی رخ نداده بود.

خاموشی نبوغ در ۶ روز اول در ماه آوریل انجام شده بود. در آن زمان سیگنالی در طول پنجره بیداری مشاهده شده بود. مشاهده این سیگنال و زنده بودن بالگرذ باعث آرامش گروه پشتیبانی شده بود.

براون در توییت خود می گوید به زودی تابستان به دهانه جیزرو می رسد و امکان مشکل ارتباطی نیز بیش از تغییر فصل وجود دارد. گرد و غبار موجود روی پنل خورشیدی نبوغ می تواند وضعیت این بالگرد را در همین حالت نگه دارد. بنابراین آینده پرمخاطره این بالگرد ادامه دارد.

دسترسی به دیگر خبرها در اخبار فناوری آک تک.