د. سپتامبر 25th, 2023

یک کهکشان بزرگ بدون ماده تاریک تصور ما از تکامل کیهان و نظریه مربوط به آن را به چالش کشیده است.

گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، ماده تاریک اکنون بخش بسیار وسیعی از جهان اطراف ما را تشکیل داده است. کهکشان ان‌جی‌سی که در خوشه برساوش قرار دارد حدود ۲۴۰ میلیون سال نوری با زمین فاصله دارد. این کهکشان اولین کهکشان کشف شده است که با وجود جرم‌هایی مانند ستاره، سیاره، غبار و گاز ماده تاریک ندارد.

سباستین کامرون ، پژوهشگری از دانشگاه لاگونا، و سرپرست پژوهش در مورد این کهکشان می‌گوید: شناسایی این کهکشان باعث عدم تطابق با مدل‌های کیهانی پذیرفته شده تاکنون بوده است. ماده تاریک به دلیل عدم تعامل با نور نامرئی است. از طریق فعل و انفعالات آن می‌توان موجودیت آن را استنباط کرد. واقعیت اخیر باعث شد تا دانشمندان نظریه تکامل کهکشان‌ها را مطرح کنند. در این نظریه آمده است کهکشان‌های بزرگ پیچیده شده از پوشش ماده تاریک‌ هستند و این موضوع در نظریه تکامل کهکشانی به یک فرضیه مهم تبدیل شد

پژوهشگران در مورد عدم وجود ماده تاریک در این کهکشان نظریه‌های مختلفی را بیان کردند. آنوفرماتئو، یکی از پژوهشگران این مطالعه می‌گوید ممکن است در اثر فعالیت‌های خوشه کهکشانی مربوط به این کهکشان و تعامل گرانشی آن با محیط اطراف ماده تاریک در اطراف آنها از بین رفته باشد.

ایده دیگر میگوید ممکن است این کهکشان از ادغام قطعات مربوط به یک کهکشان از پیش تشکیل شده باقی مانده و ماده تاریک آن از منظومه بیرون رانده شده باشد.

دسترسی به دیگر خبرها در اخبار فناوری آک تک.