د. سپتامبر 25th, 2023

در حال حاضر بسیاری از مدل های هوش مصنوعی قادر به دستکاری تصاویر هستند. از این رو محققان دانشگاه MIT با کمک تکنیک جدیدی توانستند از این قابلیت هوش مصنوعی جلوگیری کنند.

به گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، محققان MIT تکنیکی به نام PhotoGuard راه اندازی کردند که با استفاده از آن امکان تغییر و دستکاری تصاویر توسط هوش مصنوعی از بین می رود. این تکنیک با مخدوش کردن تصاویر برای هوش مصنوعی از این کار جلوگیری می کند.

طبق گزارش منتشر شده توسط انگجت، سیستم محققان با نام PhotoGuard با تغییر پیکسل های درونی تصاویر امکان شناسایی آن برای هوش مصنوعی را از بین می برند. البته انسان با چشم نمی تواند این اختلال را متوجه شود. اما توسط کامپیوتر تشخیص داده خواهد شد.

در این تکنیک دو روش به کار گرفته می‌شود. در روش اول عناصر جدیدی به تصویر اضافه شده و بدین ترتیب اطلاعات مخفی موجود در آن برای هوش مصنوعی غیرقابل شناسایی خواهد شد. این اطلاعات شامل موقعیت و رنگ درون هر پیکسل است. با ایجاد این تغییرات هوش مصنوعی نمی تواند متوجه تصویر درون عکس شود. روش دوم تغییر تصویر در چشم هوش مصنوعی است. در این روش یک تصویر جعلی همزمان با تصویر اصلی قرار گرفته و بدین ترتیب هوش مصنوعی تغییرات را روی تصویر جعلی انجام می دهد. بدین ترتیب تصویر اصلی بدون تغییر و سالم باقی می ماند.

البته به گفته محققان این تکنیک ها می توانند توسط هکرها شکسته شوند. اما در خال تاحدودی می تواند از تصاویر در برابر دستکاری توسط هوش مصنوعی جلوگیری کند.

دسترسی به دیگر خبرها در اخبار فناوری آک تک.