ی. سپتامبر 24th, 2023

پژوهش جدید ستاره شناسان نشان می‌دهد شواهدی وجود دارد که در آن میدان‌های مغناطیسی بسیار قوی ستارگان کوچک باعث شدند امکان شناسایی حیات بیگانه کاهش یابد.

گزارش سرویس اخبار فناوری و تکنولوژی تکنا، پژوهش‌های جدید از ایجاد میدان‌های مغناطیسی غیر منتظره و شدید در اطراف ستاره‌های کوچک خبر می‌دهند. این ستاره‌ها دارای سطوح و فضای داخلی با چرخش دارای سرعت زیاد هستند که در اثر مرور زمان از یکدیگر فاصله گرفته هماهنگی آنها نیز از بین می‌رود. به گفته پژوهشگران مکانیزم داخلی آنها جداسازی هسته پوشش بوده است که در فرایند جستجوی حیات در نواحی دیگر کهکشان موثر خواهد بود.

لیراکائو دانشجوی کارشناسی ارشد ستاره شناسی در دانشگاه اوهایو و از رهبران این پژوهش می‌گوید: فیزیک ستاره‌ای تاثیر شگفت انگیزی روی رشته‌های دیگر دارد. ستاره‌های دارای مغناطیس بسیار قوی باعث ایجاد تشعشعات پر انرژی در سیاره‌های خود خواهند شد. به طوری که ممکن است این اثر برای میلیاردها سال روی این ستاره‌ها باقی مانده باشد. به همین دلیل باید تاثیر این فرایند را روی قابلیت سکونت سیاره‌ها نیز بررسی کرد.

در اثر تشعشعات ایجاد شده امکان سوختن سیاره‌های مجاور و یا به جوش آمدن آب مایع آنها منجر شود. این تشعشعات از شکل‌گیری مولکول‌های پیچیده جلوگیری کرده و می‌تواند باعث مهار مواد اصلی حیات شود. دلایل گفته شده یافته‌های اخیر می‌توانند بسیار مهم باشند. این پژوهش نشان می‌دهد سیاره‌های کم جرم بسیار رایج بوده و برخی از آنها نیز امکان جستجوی حیات بیگانه را مختل خواهند کرد.

دسترسی به دیگر خبرها در اخبار فناوری آک تک.