ی. دسامبر 4th, 2022

دسته: تکنا

استفاده از فناوری واقعیت افزوده در جام جهانی فوتبال برای دسترسی به آمار بازی

کلیه تماویان حاضر در بازی های جام جهانی می توانند با استفاده از اپلیکیشن فیفا پلاس و قابلیت واقعیت افزوده آن از تمامی اطلاعات بازی مانند آمار بازیکنان، باز پخش…